Medlemskaber hos Bestyrelsesforeningen

Den altovervejende del af Bestyrelsesforeningens medlemmer er erfarne bestyrelsesmedlemmer, men også direktionsmedlemmer, ledelsesmedlemmer med kontakt til bestyrelsen samt topembedsfolk, toppolitikere, professorer mv. kan optages, ligesom virksomhedsrepræsentanter for foreningens virksomhedsmedlemmer ofte består af både bestyrelse og direktion. Læs om foreningens vedtægter her. Paragraf 4.2 fortæller om optagelseskriterier som er relevant for Personligt medlemskab.

DSC03198
2.200 kr. ekskl. moms
Personligt medlemskab
Bestyrelsesforeningens mange arrangementer udgør et fagligt forum for din videreudvikling. 15-17 faglige arrangementer årligt sikrer, at du som medlem har mulighed for at holde dig opdateret med læring og perspektivering.. Læs mere forneden
Bestyrelsesforeningen - Nytårskur 2024
Pris afhænger af størrelse
Virksomheds medlemskab
Med et virksomhedsmedlemsskab kan 15 bestyrelses- og ledelsesmedlemmer deltage i alle foreningens 15-17 årlige arrangementer som udgør et fagligt forum for videreudvikling af den enkeltes bestyrelseskompetencer.. Læs mere forneden

Virksomheds medlemskab

Med et virksomhedsmedlemsskab kan 15 bestyrelses- og ledelsesmedlemmer deltage i alle foreningens 15-17 årlige arrangementer som udgør et fagligt forum for videreudvikling af den enkeltes bestyrelseskompetencer. For virksomheder under 100 ansatte er tallet 10 bestyrelses- og ledelsesmedlemmer. Med mulighed for at netværke på tværs med peers i andre virksomheder. Virksomheder på tværs af ejerform og størrelse kan blive medlem af Bestyrelsesforeningen. Vores nuværende medlemmer er især C25 selskaber og andre børsnoterede selskaber, fonds- og familieejede selskaber, institutionelle investorer, erhvervsdrivende fonde, rådgivningsselskaber, toneangivende erhvervsorganisationer og offentligt ejede selskaber/ organisationer.

Bestyrelsesforeningen agerer på non-profit basis. Foreningens medlemsvirksomheder bidrager til dækning af foreningens omkostninger til konferenceaktivitet. Det er imidlertid også virksomheds-bidraget, der muliggør udvikling af initiativer så som ecoDa, GBLS og cyberprojektet som alle medvirker til at styrke konkurrencevilkårene for dansk erhvervsliv. Mange medlemsvirksomheders bestyrelsesmedlemmer og direktioner vælger også – helt på ad hoc basis – at indgå med indlæg, dialog og vidensudvikling i forbindelse med foreningens faglige arrangementer.

Personligt medlemskab

Det grundlæggende kriterium for personligt medlemskab er erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde og/eller, du har gennemført en relevant bestyrelsesuddannelse. Især danske bestyrelsesuddannelser på CBSBestyrelsesuddannelserne, Børsens Bestyrelsesuddannelse og DTU samt internationale bestyrelsesuddannelser fra anerkendte uddannelsessteder anses som relevante uddannelser. Og vi tænker, du har lyst til at videreudvikle dig fagligt og til at indgå i det store netværk af bestyrelses professionelle i miljøet omkring Bestyrelsesforeningen. 

Bestyrelsesforeningens mange arrangementer udgør et fagligt forum for din videreudvikling. 15-17 faglige arrangementer årligt sikrer, at du som medlem har mulighed for at holde dig opdateret med læring og perspektivering fra toneangivende bestyrelsesprofessionelle, virksomheder og professorer. Og der er vide rammer for networking med afsæt i foreningens mange medlemmer.