Om os

Bestyrelsesforeningen benævnes i stiftelsesdokumentet som ”en forening til udvikling af bestyrelsesarbejdet i Danmark” og foreningen har gennem årene videreudviklet en tæt dialog med erhvervslivet og det akademiske miljø. Foreningen fremmer især sin mission gennem konferencer, bestyrelsesuddannelse og vidensdeling gennem arrangementer. Siden 2013 har Bestyrelsesforeningen afholdt mere end 150 konferencer med fokus på klassiske emner for bestyrelsen, – strategi, styring, succession og selskabets interesse -, trends og væsentlige, aktuelle emner, selskabslov, corporate governance systemet, bestyrelsen egne forhold og bestyrelsens samspil med ledelse og ejere. Emnerne har også omfattet bestyrelsens opgaver og relationer til omverden samt de væsentligste trends og udfordringer i selskabernes omverden (makro).

Vores Historie

Bestyrelsesforeningen blev stiftet den 7. maj 2013 som en non-profit organisation. Foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem det danske erhversliv og corporate governance miljøet omkring Copenhagen Business School i form af 8 virksomheder og organisationer, 24 bestyrelses forpersoner og 10 professorer. De 8 virksomheder og organisationer var Aktive Ejere, Dansk Industri, Dansk Erhverv, PensionDanmark, CBS, EY, Kromann Reumert og CBS Executive.

Internationalt samarbejde

Bestyrelsesforeningen er det danske medlem af European Confederation of Directors’ associations (ecoDa). Bestyrelsesforeningen er repræsenteret i bestyrelsen i EcoDa, og medlemskabet giver adgang til overblik og tæt dialog om EU’s overvejelser og initiativer på governance- og selskabsområdet. Især EU lovinitiativer i forlængelse af Green Deal, dvs. grøn og bæredygtig omstilling med EU som foregangsregion, betyder nye europæiske perspektiver inden for governance og selskabsledelse.

Global Board Leadership Summit (TBD)

Med støtte fra Industriens Fond indgik Bestyrelsesforeningen i tæt samarbejde med aktører i Singapore, især HCLI (Human Capital Leadership Institute), som er et datterselskab af Temasek, skabt Global Board Leadership Summit. Temasek er ejer/investor i tidligere offentligt ejede selskaber i Singapore. Samarbejdet inkluderer også Stanford og ledende bestyrelsesprofessionelle over hele verden. Initiativets formål er at øge danske selskabers konkurrencekraft ved at opkvalificere danske bestyrelser i udfordringer, dilemmaer og corporate governance set i et internationalt perspektiv. Flere end 1.000 erhvervsledere fra hele verden har deltaget i GBLS og de fire konferencer.

Cyber

Med henblik på at styrke danske virksomheders konkurrenceevne har Bestyrelsesforeningen etableret Center for Cyberkompetencer, der i samarbejde med CBS og erhvervslivet har udviklet et cybersimulator træningscenter. Projektet, der er støttet af Industriens Fond, startede op i 2019. Det er målsætningen frem mod 2026 at uddanne 2.000 bestyrelses- og ledelsesmedlemmer årligt. Uddannelserne har fokus på cybertruslen, cyberresiience og cybergovernance. Europæiske regulering med nye lovkrav til bestyrelses- og ledelsesmedlemmer, herunder pligt til uddannelse understøtter projektets vigtighed.

Bestyrelsen

Vores Team

Bente Overgaard

CEO

bo@bestyrelsesforeningen.dk

Cristina Biondi Gartmann

Sekretariatsleder

cbg@bestyrelsesforeningen.dk

Isabella Løvschal Hansen

Studentermedhjælper

ilh@bestyrelsesforeningen.dk

Nicolai Bach Lorenzen

Studentermedhjælper

nbl@bestyrelsesforeningen.dk

Vores Placering

Addresse:

Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Ofte Stillede Spørgsmål

Ja, dit medlemskab giver gratis adgang til at deltage i alle Bestyrelsesforeningens arrangementer

Som udgangspunkt er svaret nej. Det kræver i givet fald en særskilt invitation fra Bestyrelsesforeningen

Hovedparten af arrangementerne giver mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse, og du vælger hver gang, hvordan det passer dig bedst at deltage

Gå på fanen ”medlemskab” og udfyld ansøgningsformularen – der er en vurderingsproces, hvor hovedkriterierne for optagelse er bestyrelseserfaring og/eller gennemført relevant bestyrelsesuddannelse

Foreningen er en landsdækkende forening og har medlemmer fra hele landet. Langt hovedparten af vores konferencer er historisk blevet afholdt fysisk i København i Porcelænshaven på Frederiksberg

Kontakt os93 52 12 34

Telefontid mandag 10:00 – 12:00

Email info@bestyrelsesforeningen.dk