Center for cyber-kompetencer

Formålet med Bestyrelsesforeningens datterselskab, Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer, er at gennemføre en omfattende styrkelse af kompetencerne inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience for ledelsen i virksomheder – herunder bestyrelser og direktioner. Målet er at øge forståelsen, identifikationen og vurderingen af cyberrisici blandt topledelsen, og derigennem gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv og samfundet som helhed.

Kontakt os

Jens Stener

Kirsten hede

LokationFondsstøtte

Bestyrelsesforeningens Center For Cyberkompetencer er etableret med støtte fra Industriens Fond. Industriens Fond er en privat fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fonden har en formue på næsten 5 mia. kroner og uddeler i omegnen af 250 mio. kroner hvert år til forskellige projekter, aktiviteter og initiativer.

Der er godt og vel 150 aktive projekter i Industriens Fonds projektportefølje. De beskæftiger sig blandt andet med ledelse, digitalisering, innovation, uddannelse og internationalisering