Executive compensation and board remuneration – new learnings and dilemmas
Levels and composition in executive compensation is a clear responsibility of the Board of Directors. The conference will focus on Board of Directors remuneration as well as C- suite members. What are the latest developments? What dilemmas can be seen?
Tilmeld her
Konferenceprogram for 1. halvår 2024
Hermed offentliggøres vores konferenceprogram for 1. halvår 2024. OPS. konference d. 13 juni er rykket til 17 juni.
Konferenceprogram
Previous slide
Next slide
Scroll ned

Formål og vision

Foreningens ca. 1.000 medlemmer udgør et stort bestyrelsesnetværk. Som medlem har du fri adgang til at møde andre bestyrelsesmedlemmer 12-14 gange hen over året i forbindelse med vores faglige konferencer.

Bestyrelsesforeningen fremmer sin vision og ambition gennem afholdelse af konferencer, kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, deltage i udviklingsprojekter, deltagelse i internationalt samarbejde, netværksaktiviteter.

Netværk

Det er Bestyrelsesforeningens formål – på non-profit basis – at arbejde for opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, organisationer og institutioner og udvikling af professionelt bestyrelsesarbejde som profession og fagområde. Heri indgår nationalt og internationalt samarbejde.

Vores vision er at bidrage til værdiskabelse i selskaberne og for ejere, stakeholdere og samfund. Og at medvirke til at viden om og kompetencer inden for bestyrelsesarbejde og corporate governance bliver et konkurrenceparameter for Danmark, danske selskaber og til gavn for det enkelte bestyrelses- og ledelsesmedlem.

Konferencer

Konferencer
Executive Compensation and Board Remuneration – New Learnings and Dilemmas

17.06.24

Konferencer
Generalforsamling 2024

16.05.24

Konferencer
Succession og soft law i direktion og bestyrelse

16.05.2024

Foreningens mange konferencer fokuserer på klassiske temaer som værdiskabelse, governance og bestyrelsesledelse, trends i bestyrelsesarbejdet samt helt aktuelle temaer. Se de næste tre konferencer nedenfor. Halvårets samlet konferenceprogram fremgår på medlemssiden. Du får som medlem – via deltagelse i foreningens arrangementer – muligheden for at holde dig opdateret med bestyrelsesperspektivet på væsentlige emner, eksempelvis bestyrelsens opgaver og arbejde med AI, ESG, bestyrelsens geopolitiske overvejelser, trends og udfordringer inden for ledelsesaflønning, risikostyring mv. Hvert år inviteres du til foreningens nytårskur og Fondenes Dag.

Ved foreningens arrangementer belyses et emne typisk ud fra en flerhed af perspektiver – akademiske vinkler med deltagelse af professorer, bestyrelses forpersoner, bestyrelsesmedlemmer, toprådgivere inden for det relevante felt mv. Og vi værdsætter dialog på tværs mellem faculty og med deltagerne. Ved de fleste konferencer kan du vælge mellem fysisk og virtuel deltagelse.

De fleste konferencer foregår i tidsrummet 17.00 til 19.00, men et mindre antal konferencer er typisk af længere varighed og kan være placeret på andre tidspunkter. Lejlighedsvis vil der også være korte Board Briefs, typisk i tidsrummet 9.30 til 10.30.

Følg os på Linkedin

Kontakt os93 52 12 34

Telefontid mandag 10:00 – 12:00

Email info@bestyrelsesforeningen.dk

Udtalelser