Formål og vision

Foreningens ca. 1.000 medlemmer udgør et stort bestyrelsesnetværk. Som medlem har du fri adgang til at møde andre bestyrelsesmedlemmer 12-14 gange hen over året i forbindelse med vores faglige konferencer.

Bestyrelsesforeningen fremmer sin vision og ambition gennem afholdelse af konferencer, kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, deltage i udviklingsprojekter, deltagelse i internationalt samarbejde, netværksaktiviteter.

Netværk og aktiviteter

Det er Bestyrelsesforeningens formål – på non-profit basis – at arbejde for opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, organisationer og institutioner og udvikling af professionelt bestyrelsesarbejde som profession og fagområde. Heri indgår nationalt og internationalt samarbejde.

Vores vision er at bidrage til værdiskabelse i selskaberne og for ejere, stakeholdere og samfund. Og at medvirke til at viden om og kompetencer inden for bestyrelsesarbejde og corporate governance bliver et konkurrenceparameter for Danmark, danske selskaber og til gavn for det enkelte bestyrelses- og ledelsesmedlem.

Konferencer

Foreningens mange konferencer fokuserer på klassiske temaer som værdiskabelse, governance og bestyrelsesledelse, trends i bestyrelsesarbejdet samt helt aktuelle temaer. Se de næste tre konferencer nedenfor. Halvårets samlet konferenceprogram fremgår på medlemssiden. Du får som medlem – via deltagelse i foreningens arrangementer – muligheden for at holde dig opdateret med bestyrelsesperspektivet på væsentlige emner, eksempelvis bestyrelsens opgaver og arbejde med AI, ESG, bestyrelsens geopolitiske overvejelser, trends og udfordringer inden for ledelsesaflønning, risikostyring mv. Hvert år inviteres du til foreningens nytårskur og Fondenes Dag.

Ved foreningens arrangementer belyses et emne typisk ud fra en flerhed af perspektiver – akademiske vinkler med deltagelse af professorer, bestyrelses forpersoner, bestyrelsesmedlemmer, toprådgivere inden for det relevante felt mv. Og vi værdsætter dialog på tværs mellem faculty og med deltagerne. Ved de fleste konferencer kan du vælge mellem fysisk og virtuel deltagelse.

De fleste konferencer foregår i tidsrummet 17.00 til 19.00, men et mindre antal konferencer er typisk af længere varighed og kan være placeret på andre tidspunkter. Lejlighedsvis vil der også være korte Board Briefs, typisk i tidsrummet 9.30 til 10.30.

Porcelænshaven2
AI og bestyrelsens strategi, bestyrelsessammensætning og kompetencer år 1 efter ChatGPT
13.12.2023
Læs mere
Porcelænshaven2
Tyskland i en ny (u)orden Boardleadership – tilsynsråd i Tyskland
30.11.2023
Læs mere
Porcelænshaven2
Bestyrelsens klimaplan - due diligence, greenwashing og sustainability-linked finansiering
08.11.2023
Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Få Inspiration, viden og perspektiver på din bestyrelsesudvikling – og hold dig opdateret på de seneste konferencer vi afholder regelmæssigt 12-14 gange hen over året. 

Kontakt os

93 52 12 34

Telefontid mandag 10:00 – 12:00

Email info@bestyrelsesforeningen.dk

Nyhedsbrevet

Få Inspiration, viden og perspektiver på din bestyrelsesudvikling – og hold dig opdateret på de seneste konferencer vi afholder realmæssigt 15-17 gange hen over året.