Thomas Plenborg

BESTYRELSESMEDLEM

Thomas Plenborg er ph.d. og professor ved Institut for Regnskab og Revision på CBS. Thomas forsker i finansiel rapportering og har desuden specialiseret sig i anvendelsen af regnskabsinformation i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder, kreditvurdering og præstationsaflønning. Inden for disse områder har han publiceret en række artikler og bøger. Thomas er bestyrelsesformand for DSV Panalpina A/S. Han rådgiver derudover en række både store og mellemstore virksomheder. Endelig har Thomas nydt flere tillidshverv, herunder fungeret som syns- og skønsmand i tvister om værdiansættelse af virksomheder.