Jan C. Olsen

BESTYRELSESMEDLEM

Jan C. Olsen er CEO, Partner og leder af Assurance i Danmark. Han er også en del af EY’s nordiske ledelse. Han har over 20 års erfaring med revision og rådgivning af mellemstore og store internationale virksomheder. Han har særlig indsigt i IFRS, årsregnskabsloven og finansiel rapportering. Han rådgiver også omkring børsprospekter og andre børsforhold. Jan underviser ofte i EY på forskellige faglige træningsprogrammer. Jan er statsaut. revisor og cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School (CBS) og tiltrådte i 2020 som CEO for EY Danmark – en rolle han deler med Jan Huusmann. Jan er desuden en del af Bestyrelsesforeningens bestyrelse.