Camilla Khokhar

BESTYRELSESMEDLEM

Camilla Khokhar er vicedirektør hos DI – Dansk Industri. Hun har en imponerende karriere bag sig hos DI – Dansk Industri, hvor hun tidligere har haft stillinger som underdirektør og chef for DI’s Ledelsessekretariat. Udover sit arbejde hos DI er Camilla aktiv som bestyrelsesmedlem i flere organisationer. Hun er i øjeblikket bestyrelsesmedlem i PensionDanmark, Fonden for Entreprenørskab og MADE – Manufacturing Academy of Denmark. Derudover er hun medlem af repræsentantskabet for Østifterne og ATP.