Anders Stubbe Arndal

BESTYRELSESMEDLEM

Anders arbejder primært med regulering af energivirksomheder, virksomhedsoverdragelser, selskabsret samt førelse af rets- og voldgiftssager primært relateret til energiretlige tvister. Anders blev Partner i 1999 og var Managing Partner i Kromann Reumert fra 2019 til og med 2022. Anders er tilknyttet faculty på CBS Bestyrelsesuddannelserne.